Bij Dobbeflowers vinden we het milieu en de natuur uiteraard enorm belangrijk. Daarom houden we jaarrond rekening met diverse milieukenmerken bij het inkopen van onze producten.

Ook houden wij rekening met het MPS A, B, C en Gap keurmerk, de milieubeoordeling in de bloemen- en plantenbranche. Hierbij is A+ het strengst en C het minst streng. Het keurmerk geeft aan hoe de teler ten opzichte van andere bedrijven scoort op de aspecten mest, bestrijdingsmiddelen en energie. Scoort een teler hoog dan krijgt deze het A+ label. De score wordt elk kwartaal berekend. Er zijn aanvullend punten te verdienen met het gescheiden afvoeren van afval en door milieu-gecertificeerd uitgangsmateriaal te gebruiken. Ook het waterverbruik wordt geregistreerd. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de MPS website.

Bij ons intern wordt al het vuil zoveel mogelijk gescheiden en ook voor de bloemisten is er op het GTC de service om het afval van eenmalig fust en bloemenplastic, wat bij ons is gekocht, kosteloos weer in te leveren op de speciaal aangegeven plek in het centrum. Deze producten kunnen dan op de juiste manier weer gerecycled worden.

Daarnaast wordt bij Dobbeflowers zelf het afval gescheiden aangeboden aan de verwerkers en wordt zoveel mogelijk materiaal hergebruikt.

Sustainability